Perintö ja testamentti

Avustamme teitä kaikissa perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa.

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa Suomessa asuneen henkilön kuoleman jälkeen. Perunkirjoituksen toimituttamisvelvollisuus on pääsääntöisesti, sillä kuolinpesän osakkaalla, jonka hoidossa vainajan jäämistö on. Perunkirjoituksen laiminlyönnistä voi seurata henkilökohtainen velkavastuu pesän osakkaalle.

Kun kuolinpesä on selvitetty perunkirjoituksen toimittamisen ja mahdollisen osituksen myötä, perinnönjako voidaan toteuttaa määrämuotoisena sopimusjakona. Mikäli perilliset eivät pääse sovintoon pesän jakamisesta, käräjäoikeudelta voidaan pyytää pesänjakajan määräystä. Tällöin perinnönjaon toteuttaa käräjäoikeuden määräämä puolueeton pesänjakaja.

Testamentti on kuoleman varalta tehtävä määrämuotoinen oikeustoimi, jonka laatimisesta säädetään perintökaaressa. Lain vaatimaa muotoa on noudatettava, jotta testamentti olisi pätevä. Testamentti on ainoa tapa tehokkaasti määrätä omaisuudestaan ja sen käytöstä testamentin tekijän kuoleman jälkeen. Perittävä ei voi kokonaan sivuuttaa rintaperillisiään testamentilla, sillä heillä on aina oikeus saada lakiosa. Rintaperillisiä ovat perinnönjättäjän suoraan alenevassa polvessa olevat jälkeläiset.

This post is also available in: English