Vahingonkorvaukset

Vahingonkorvausvelvollisuus syntyy henkilön tahallisesta tai huolimattomasta toiminnasta ja oikeussuhteessa sopimusrikkomuksesta. Mikäli vahingonkärsineen ja vahingonaiheuttajan välillä on sopimussuhde, noudatetaan täyden korvauksen periaatetta. Periaatteen sisältönä on saattaa vahingonkärsinyt siihen asemaan, jossa hän olisi ollut, mikäli vahinkoa ei olisi tapahtunut.

Tyypillisiä hoitamiamme asioita ovat:
– potilasvahinkoasiat,
– asianomistajien korvausvaatimukset rikosasioissa,
– työntekijöiden sopimuskumppaneille aiheuttamat vahingot,
– palvelun tarjoajan sopimuskumppanille tai sivulliselle aiheuttamat vahingot,
– julkisyhteisön työntekijöiden aiheuttamat vahingot; ja
– talvella liukastumisesta aiheutuneet vahingot.

This post is also available in: English