Julkisyhteisöt

Toimimme laaja-alaisesti julkisyhteisöjen avustajina ja neuvonantajina niin kaavoitukseen, rakentamiseen, julkisiin hankintoihin kuin sosiaalitoimen asioihin liittyen. Olemme esimerkiksi erään kaupungin neuvonantaja hallinnonalojen lainopillisissa asioissa. Palvelemme ammattitaitoisesti ja luottamuksellisesti kuntia, kaupunkeja ja muita julkisyhteisöjä, kuten seurakuntia ja julkisomisteisiä yhtiöitä.

This post is also available in: English